Tomas Raimundas Jovaiša vaikystėje lankė Vilniaus dailės mokyklą (dabar – J. Vienožinskio vardo dailės mokykla). 1964 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija). Tuo pačiu metu mokėsi ir Vilniaus politechnikos institute. Nors stengėsi suderinti dailės, tapybos studijas, bet teko pasirinkti.

T. R. Jovaiša – psichologijos mokslų daktaras.  T. R. Jovaiša yra gerai žinomas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių universitetinėje mokslo bendruomenėje.

Paskutiniais metais jis profesionaliai dirba akvareles srityje. Yra surengęs personalines parodas Vilniaus, Klaipėdos, Palangos, Juodkrantės parodų salėse. Yra Lietuvos liaudies meno draugijos narys.